KH: Nguyễn Thị Cẩm Tú - Phẫu thuật Lasik - Ca sĩ tự do