• 0911 07 03 75 - 0919 690 777

GIỚI THIỆU BỆNH VIỆN MẮT TÂY NGUYÊN

Bệnh viện mắt Tây Nguyên là bệnh viện chuyên khoa mắt tư nhân đầu tiên tại 5 tỉnh Tây Nguyên. Với trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay sẽ giúp chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao tất cả các bệnh về...