• 0911 07 03 75 - 0919 690 777

THÔNG TIN DÀNH CHO BỆNH NHÂN BỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ

Thông tin này dành cho các bệnh nhân bị đục thủy tinh thể và gia đình hiểu rõ hơn bệnh đục thủy tinh thể về triệu chứng, chẩn đoán và điều trị.

PHẪU THUẬT PHACO ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ

Phẫu thuật Phaco (phacoemulsification) là một phương pháp điều trị đục thủy tinh thể tiên tiến. Phẫu thuật viên lấy thủy tinh thể bị đục (cườm khô) ra bằng cách sử dụng sóng siêu âm nhũ tương hóa thủy...