• 0911 07 03 75 - 0919 690 777

BỆNH VIỆN MẮT TÂY NGUYÊN ỨNG DỤNG KỸ THUẬT ORTHO-K ĐIỀU TRỊ CẬN THỊ Ở TRẺ EM

Tháng 11-2014, Bệnh viện Mắt Tây Nguyên đã bắt đầu ứng dụng kỹ thuật Orthokeratology (Ortho-K) vào điều trị cận thị ở trẻ em, giúp nhiều trẻ bị cận thị trên địa bàn được tiếp cận với phương pháp điều...

HIỆU QUẢ TỪ VIỆC ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MỚI VÀO ĐIỀU TRỊ CHO NGƯỜI BỆNH Ở BỆNH VIỆN MẮT TÂY NGUYÊN

Từ cuối năm 2014 đến nay, Bệnh viện Mắt Tây Nguyên đã ứng dụng nhiều phương pháp mới vào khám và điều trị tật khúc xạ, giúp nhiều người bệnh trên địa bàn được tiếp cận với phương pháp điều trị mới,...

Tật khúc xạ và cách chăm sóc mắt

Tật khúc xạ gồm 3 loại : cận thị, viễn thị , loạn thị. Cận thị là trường hợp ta nhìn xa mờ, nhìn gần rõ, thường gặp ở tuổi học đường. Viễn thị có 2 dạng: viễn thị nhẹ thì nhìn xa rõ, nhìn gần mờ; viễn...