• 0911 07 03 75 - 0919 690 777

Mộng thịt ở mắt và các phương pháp điều trị hiện nay

Mộng thịt là sự tăng sinh kết mạc nhãn cầu ở góc trong hoặc góc ngoài mắt từ rìa hướng vào trung tâm giác mạc. Bệnh có thể tiến triển chậm trong nhiều năm hoặc tiến triển rất nhanh xâm lấn qua vùng...

Tìm hiểu bệnh mộng thịt

Mộng thịt là gì? ...