• 0911 07 03 75 - 0919 690 777

PHẪU THUẬT GHÉP KẾT MẠC TỰ THÂN ĐIỀU TRỊ MỘNG THỊT

Mộng thịt là một mô thịt hình tam giác hoặc hình cánh quạt phát triển vào giác mạc (tròng đen). Nó thường xuất hiện ở góc trong hoặc góc ngoài của mắt. Tuy nhiên nó có thể lan ra toàn bộ giác mạc và...