TRANG THIẾT BỊ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỂ THỦY TINH TẠI BỆNH VIỆN MẮT TÂY NGUYÊN

Cập nhật lúc: 08:34 01/03/2018

 
1. SINH HIỂN VI KHÁM MẮT HIỆN ĐẠI
 
 
 
2. MÁY ĐO CÔNG SUẤT THỂ THỦY TINH NHÂN TẠO TỰ ĐỘNG 
 
 
3. MÁY SIÊU ÂM B 
 
  
 
4. MÁY PHẪU THUẬT PHACO CENTURION  
 
 
 
5. PHẪU THUẬT PHACO VỚI MÁY INFINITY
 
 
 
6. PHẪU THUẬT PHACO VỚI MÁY CENTURION