• 0911 07 03 75 - 0919 690 777

Thông báo nghỉ lễ 30/04

Bệnh viện mắt Tây Nguyên trân trọng thông báo ...

Thông báo nhận khám BHYT

Sau 1 thời gian gián đoạn về việc khám chữa bệnh BHYT tại bệnh viện Mắt Tây Nguyên. Nay bệnh viện Mắt Tây Nguyên xin thông báo như sau: ...

BỆNH VIỆN MẮT TÂY NGUYÊN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Với vị thế là Bệnh viện mắt hàng đầu tại Tây Nguyên, Bệnh viện mắt Tây Nguyên luôn tiên phong và dẫn đầu trong các phương pháp điều trị kỹ thuật cao các bệnh về mắt. Với mục tiêu chiến lược là Bệnh...