• 0911 07 03 75 - 0919 690 777

CHƯƠNG TRÌNH TẦM SOÁT BỆNH LÝ GLAUCONMA

🏵CHƯƠNG TRÌNH KHÁM TẦM SOÁT BỆNH LÝ GLAUCOMA 🏵 --------------------------------------------- 🎈🎉🎊TẶNG 200 PHIẾU QÙA TẶNG TRỊ GIÁ 200.000đ KHI KHÁCH HÀNG ĐẾN TẦM SOÁT TẠI BỆNH VIỆN CÒN CHẦN...

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG THÁNG 07/2018