THÔNG BÁO NHẬN KHÁM BẢO HIỂM Y TẾ

Cập nhật lúc: 16:05 28/02/2018

Bệnh viện mắt Tây Nguyên xin thông báo về việc nhận khám và điều trị Bảo hiểm y tế như sau:        

Từ tháng 01/2016, Bệnh viện nhận khám BHYT trên toàn quốc, bệnh nhân được hưởng đúng quyền lợi, KHÔNG CẦN GIẤY CHUYỂN VIỆN

Bệnh viện làm việc tất cả các ngày từ thứ hai đến chủ nhật. Thời gian làm việc từ 7h00 đến 17h00 hàng ngày.

Viện phí bằng giá nhà nước quy định (Chưa bao gồm vật tư tiêu hao, thay thế).