Thông báo nhận khám BHYT

Cập nhật lúc: 16:05 28/02/2018

- Từ ngày 05/04/2017 bệnh viện nhận khám BHYT trên toàn quốc, bệnh nhân được hưởng đúng quyền lợi.

- Làm việc tất cả các ngày từ thứ hai đến chủ nhật. Thời gian làm việc từ 7h00 đến 17h00 hàng ngày.

- Viện phí bằng giá nhà nước quy định (Chưa bao gồm vật tư tiêu hao, thay thế).