Vai trò của y tế tư nhân và những điều cần bàn

Cập nhật lúc: 16:02 28/02/2018

 Với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân, những năm qua, ngành y tế đã không ngừng hình mạng lưới y tế hoàn chỉnh, phát triển rộng khắp từ Trung ương đến tận các xã, thôn bản. Hệ thống các cơ sở y tế tư nhân cũng phát triển nhanh, tạo nên những hiệu ứng tích cực trong công tác khám, chữa bệnh cho người dân… 

Sự hình thành và phát triển của hệ thống y tế tư nhân đã đóng góp một phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân.