TRANG THIẾT BỊ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỂ THỦY TINH TẠI BỆNH VIỆN MẮT TÂY NGUYÊN
 
1. SINH HIỂN VI KHÁM MẮT HIỆN ĐẠI
 
 
 
2. MÁY ĐO CÔNG SUẤT THỂ THỦY TINH NHÂN TẠO TỰ ĐỘNG 
 
 
3. MÁY SIÊU ÂM B 
 
  
 
4. MÁY PHẪU THUẬT PHACO CENTURION  
 
 
 
5. PHẪU THUẬT PHACO VỚI MÁY INFINITY
 
 
 
6. PHẪU THUẬT PHACO VỚI MÁY CENTURION 
 
 
 
Tin đã đưa