Chương trình khuyến mãi phẫu thuật Lasik chào mừng ngày học sinh - sinh viên
Chào mừng ngày học sinh-sinh viên 09/01. Bệnh Viên Mắt Tây Nguyên tổ chức đợt giảm giá LỚN tới 60% tổng chi phí phẫu thuật. Giá 20 triệu/2 mắt, nay chỉ còn 8 triệu/ 2 mắt!
- Chương trình chỉ áp dụng cho các bạn học sinh-sinh viên. Vì thế, khi đến vui lòng mang theo thẻ học sinh - sinh viên có chứng nhận của nhà trường. Nếu thẻ học sinh - sinh viên không có ảnh, vui lòng kèm theo CMND.
Thời gian ưu đãi chỉ kéo dài 1 tuần: từ 09/01/2016 đến 16/01/2016.
Tin đã đưa