Thông báo nhận khám BHYT
Sau 1 thời gian gián đoạn về việc khám chữa bệnh BHYT tại bệnh viện Mắt Tây Nguyên. Nay bệnh viện Mắt Tây Nguyên xin thông báo như sau:

- Từ ngày 05/04/2017 bệnh viện nhận khám BHYT trên toàn quốc, bệnh nhân được hưởng đúng quyền lợi.

- Làm việc tất cả các ngày từ thứ hai đến chủ nhật. Thời gian làm việc từ 7h00 đến 18h00 hàng ngày.

- Viện phí bằng giá nhà nước quy định (Chưa bao gồm vật tư tiêu hao, thay thế). 

Tin đã đưa
  • BỆNH VIỆN MẮT TÂY NGUYÊN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG tháng 03/2015 ( 14/03/2016 )
  • BỆNH VIỆN MẮT TÂY NGUYÊN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ( 29/10/2015 )
  • Thông tin tuyển dụng tháng 8/2015 ( 20/08/2015 )
  • Thông tin tuyển dụng tháng 07/2015 ( 30/06/2015 )
  • Thông báo tuyển dụng ( 18/06/2015 )