• 0911 07 03 75 - 0919 690 777

Chào đón sự có mặt máy phẫu thuật FEMTO Lasik lần đầu tiên có mặt tại 5 tỉnh Tây Nguyên

Chào đón sự có mặt máy phẫu thuật FEMTO Lasik lần đầu tiên có mặt tại 5 tỉnh Tây Nguyên

CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ PHẪU THUẬT LASIK 20%

Thời gian từ 01/01/2019 đến 31/03/2019