Bệnh viện mắt Tây Nguyên hỗ trợ chi phí sinh hoạt và mổ mắt miễn phí cho hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cập nhật lúc: 21/08/2023 2024