TỪ 1-1-2016, NGƯỜI CÓ THẺ BHYT ĐƯỢC HƯỞNG 100% QUYỀN LỢI KHI KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN MẮT TÂY NGUYÊN

Cập nhật lúc: 11/01/2018 1792